Rokotustieto

Taltion-tjänsten är avslutad

Taltion service har slutat 31.8.2017.

Fyll i och använd på den egna maskinen

Skapa ett nytt läkemedelskort på den egna maskinen.

Öppna läkemedelskortet som sparats på din maskin.

På Lääkekortti.fi-servicen kan du upprätthålla medicinerings- och vaccineringsuppgifter.

Lääkekortti.fi är en elektronisk service utvecklad av Lääketietokeskus, för upprätthållandet av medicinerings- och vaccineringsuppgifter. I servicen kan man upprätthålla, uppdatera och skriva ut medicinerings- och vaccineringsinformation.

Att upprätthålla medicineringsuppgifterna elektroniskt gör det lättare att övervaka medicineringen och vaccineringsuppgifterna hålls a'jour med hjälp av den enkla uppdateringsblanketten. Uppgifterna kan man spara på den egna maskinen eller på Taltioni-kontot.

Läkemedelskortet kan skrivas ut i olika versioner. Läkaren ser överskådligt all aktuell medicinering på utskrivningen. Läkemedelskortet i bankkortsstorlek ryms behändigt i plånboken och uppgifterna är då lätt tillgängliga.

Upprätthållandet av vaccineringsuppgifterna sköts enkelt i Lääkekortti.fi-servicen. På läkemedelskortet ser man enkelt då nästa vaccinering är aktuell och t.ex. om vaccineringarna är a'jour med tanke på utlandsresor.

Lääkekortti.fi-servicen stöder egenvården och ökar läkemedelssäkerheten. Servicen är utvecklad i samband med Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vasa Centralsjukhus